“Hyvää huomenta kaunis rouva, rakastan sinua” moniko katsoo itseään peiliin aamulla ja lausuu nuo sanat itselleen. Seksuaalisuus lähtee itsensä lempeästä hyväksymisestä ja rakastamisesta. Jos aloittaa aamunsa ylistäen itseään rakastavasti voi päiväkin kulkea paljon mukavammissa merkeissä iltaan saakka.

Ulkopuolelta tulevat määritelmät voivat vaikuttaa paljon ihmisen omiin määritelmiin itsestä ja mitä heikompi kunnioitus itseä kohtaan on voivat nuo määritelmät vaikuttaa omaan elämään haitallisestikin. Erityisesti kehon määritelmiä tulee esiin joka mediasta ja niillä saattaa olla hyvinkin negatiivisia vaikutuksia omaan naiseuteen ja omaan seksuaalisuuteen.

Positiivinen ja rakastava suhde omaan kehoon ja omaan seksuaalisuuteen täytyisi löytää itsestään ja jokaisen tulisi opetella hyväksymään itsensä ja oma kehonsa sellaisena, kuin se sillä hetkellä on. Aina toki voi toivoa myös muunlaista kehoa, mutta oman kehon hyväksyminen jokaisella hetkellä sellaisenaan helpottaa myös oman seksuaalisuuden ja naiseudenkin hyväksymistä.

Tunnistatko sinä oman seksuaalisuutesi, mitkä ovat sinun seksuaaliset tarpeesi ja tunnistatko ne, mistä ne muodostuvat ja mitä kaipaat niihin lisää. Naisen seksuaalisuus on paljon enemmän, kuin miehen halujen tyydyttäminen tai jälkeläisten tuottmista. Seksuaalisuus on osana ihmistä lapsuudesta vanhuuteen ja jokaisella on oman näköinen seksuaalisuus. Seksuaalisuuden ymmärtäminen ja oivaltaminen vaatii aina omakohtaisen kokemuksen. Ilman oman seksuaalisuuden hyväksymistä ja ymmärtämistä ei voi hyväksyä tai ymmärtää kumppaninkaan seksuaalisuutta. Jokaisen on tiedostettava, millainen on minun seksuaalisuuteni ja mikä estää minua totettamasta sellaista seksuaalisuutta kuin toivoisin?

Naisen seksuaalisuuden sanotaan olevan huipussaan 40-vuotiaana. Vapautuneisuus ja oman kehon vaatimukset helpottuvat ja nautinto saa sijaa omassa seksuaalisuuden kokemisessa. On hyvä tiedostaa mitkä asiat syövät omaa seksuaalisuutta, esimerkiksi työstressin, perherumban ja epäterveellisen ruokavalion vaikutukset.

On myös tärkeää huomioida omat seksuaaliset oikeudet joista ainakin helpoiten ymmärrettyjä ovat seuraavat ajatukset.

MINULLA ON OIKEUS

 • Omaan seksuaalisuuteeni
 • Omaan nautintoon
 • Omiin kehon tuntemuksiin
 • Omaan eroottisuuteen
 • Omiin rajoihin
 • Omiin mieltymyksiin
 • Omiin fantasioihin
 • Omaan orgasmiin
 • Omiin ajatuksiini
 • Omiin unelmiin
 • Omaan tapaan olla se, mikä olen

On hyvin tärkeää ymmärtää, että jokaisella ihmisellä on nämä samat oikeudet. Meistä jokainen voi asettaa rajat sille, millä tavalla haluaa tulla kosketetuksi ja meistä jokaisella on myös velvollisuus jossain vaiheessa kertoa niistä rajoista omille lapsillemme, jotta myös he tietävät omat oikeutensa ihmisinä ja seksuaalisina olentoina.

Oman kehon tutkiminen saattaa tuntua joidenkin mielestä hyvinkin kaukaiselta asialta, mutta mitä paremmin itse tunnet sen millainen kosketus tuntuu hyvältä, sen helpommin pystyt kertomaan myös omalle kumppanillesi sen. Näin nautinnon ja seksuaalisen mielihyvän kokeminen helpottuu ja hyvänolon hormonit alkavat kiertämään vartalossasi. Vaikka itsensä koskettelu tuntuukin kaukaiselta ajatukselta, voi siihenkin harjaantua aloittamalla vähemmän seksuaalisista alueista ja edeten omassa tahdissa eteenpäin. Mikäli tämä tuntuu hankalalta ajatukselta, etkä oikein tiedä mitä tällä pyritään, on ehkä hyvä ottaa yhteyttä seksuaaliterapeuttiin, jotta voitte yhdessä käydä läpi kosketukseen liittyviä ongelmallisia ajatuksia.

Omaa seksuaalisuuttaan voi lähteä tarkastelemaan myös seuraavista aihealueista käsin.

 • Millainen on seksuaali-identiteettini, miten näen itseni seksuaalisena olentona omassa päässäni? Tiedänkö kuka olen seksuaalisesti, omassa päässäni?
 • Millaista seksuaalista vetovoimaa sydämeni kaipaa? Millaista romanttista tunnetta sydämeni kaipaa?
 • Missä vaiheessa hormonitoimintani on? Onko lastenhankinta aiheellista vai onko vaihdevuodet lähestymässä/ohi? Mitä fyysinen minäkuvasi kertoo sinusta?
 • Miten ulkoinen olemuksesi kuvastaa seksuaalista identiteettiäsi ja minäkuvaasi naisena? Haluatko näyttää siltä miltä näytät nyt vai haluatko muokata sitä enemmän kenties korostamaan naiseuttasi tai maskuliinisuuttasi? Ulkoinen olemus kuvastaa muille sitä mitä olet, jos niin haluat.

Naisena olemisen ihanuus näyttäytyy juuri sellaisena, kuin me itse itsessämme sen koemme. Kun tunnemme olomme hyväksi kehossamme, aivoissamme ja sydämessämme, tuntuu elämä itsemme kanssa varmasti helpommalta. On kuitenkin paljon asioita, jotka voivat vaikuttaa naiseutemme näkemiseen ja siihen miten sen koemme. Haavat ovat parannettavissa ja vaikka yksin ei niitä pysyisi parantamaan, apu on olemassa. Seksuaaliterapiassa voidaan keskustella kehonkuvaan liittyvistä ongelmista, ongelmallsiten parisuhteiden tilanteista ja vaikka erojen aiheuttamista naiseuden ongelmista. Yksin ei tarvitse elämän ongelmakohtia puida, vaan joskus ulkopuolinen apu voi olla juuri se mitä ihminen tarvitsee.

Nettivastaanottoa voit myös tiedustella toivonkide@gmail.com tai 0400971319 (09-17.00)

Pidän myös luentoja naisten seksuaalisuuteeen liittyen ryhmille. Jos yhdistyksesi tai työyhteisösi haluaa seksuaalisuuteen liittyvän luennon, kysy vapaita aikoja yllä olevasta numerosta tai sähköpostitse.

Kaikella rakkaudella,

Maria Haanpää seksuaaliterapeutti