Joskus on puhtaasti aika ottaa oman elämän pohtiminen prioriteetti ykköseksi. Tuo aika on vain sinulle, itsekkäästi vain sinulle. Ihminen elää monesti vain muille erityisesti ruuhkavuosina, vaikka ensisijaisesti tulisi miettiä omaa jaksamista, omia tarpeita, omia nautintoja ja omia mielihyvän tunteita. Onnellisuus tulee mielekkään toiminnan sivutuotteena, eikä sitä pysty saavuttamaan väkisin, siksi onkin tärkeää tehdä niitä asioita, joiden tekeminen saa sinut hymyilemään, iloiseksi ja sitä myöten onnelliseksi. Meistä jokaisen tulee miettiä mikä ja mitkä asiat ovat minulle tärkeitä, mitä asioita haluaa toteuttaa. Meidän tulee löytää omat unelmamme ja sitä kautta voimme löytää motivaation myös sen toteuttamiseen.

Ei ole täysin tuulesta temmattu ajatus kirjoittaa kalenteriin niitä asioita, joita haluaa saavuttaa uutena vuotena ja vaikka piirtää unelmista kalenteriin mind mapin. Toisaalta jos tykkää leikellä artikkeleita ja kuvia lehdistä voi tuon samaisen unelmien kartan liimata myös kartongille ja asettaa sen näkyviin muistuttamaan unelmista ja toiveista. Toisinaan taas keräämällä kuvia netistä ja tekemällä niistä yhden kuvan, jonka asettaa puhelimen etusivulle, voi ajaa täysin saman asian. Oli miten oli, tämän unelmien karttamallin tarkoituksena on asettaa todeksi omat toiveet, miltä tahansa elämänalueelta sitten itse sen haluaakin tehdä.

Tuossakin tekemisessä tärkeää on, että muistaa omat tarpeet, unelmat ja määrittelee ne omien arvoijen mukaisesti. Jos omia arvoja ja persoonallisuutta ei kuuntele, voi haaveet jäädä saavuttamatta ja tekemisen nautinto ja onnellisuus jäävät kaukaiseksi unelmaksi. Elämässä on hyvä määritellä omat arvot, minkä mukaan haluaa omaa elämäänsä elää. Koskaan ei ole liian myöhäistä muuttaa omia arvojaan, ja siksi onkin myös tiedettävä ne asiat, jotka tekevät itselle hyvää ja josta nauttii elämässä loukkaamatta toisia ihmisiä. Kaikki mielekäs tekeminen, joka on sopusoinnussa omien arvojen kanssa ja joka ei loukkaa toista tai toisen itsemääräämisoikeutta tuottaa varmasti itsellekin nautintoa. Oli kyseessä vaikkapa seksi tai extreme-harrastus. Omia arvoja ja toiveita voi selkeyttää myös elämänpolun piirtämisellä, poimimalla elämän suurimmat muutoskohdat ja elämän sen hetkiset kohokohdat ja miettimällä, miten ne ovat olleet sopusoinnussa oman arvomaailman kanssa. On hyvä myös miettiä onko oma arvomaailma jollain tavalla muuttunut vuosien myötä ja samalla nähdä kokonaiskuvaa oman elämän kehityskaaresta tuon arvomaailman näkökulmasta. Keskittyminen menneisyyteen antaa myös kuvan siitä, miltä haluaa kenties oman tulevaisuuden näyttävän. Mitkä ovat ne minulle tärkeimmät ominaisuudet oman tarpeiden, nautinnon ja mielihyvän tiimoilta. Mitkä ovat ne arvomaailmaan sopivat tekemiset, joiden tekeminen voi tuottaa onnellisuutta ja iloa. Arvot ovat kuitenkin kuin kompassi, joka johdattaa meitä elämässämme eteenpäin.

Hyvän arjen perustana on kuitenkin ruoka, uni ja lepo sekä liikunta. Hyvän arjen perustaan lisäämällä kosketuksen, läheisyyden, arvostuksen, merkittävyyden ja tunteiden säätelyn voisi sanoa elämän olevan melko paljolti loistavaa. On täysin totta, että ruoka, lepo ja liikunta täyttävät ihmisen perustarpeet, mutta tunteet määrittelevät ihmisessä suurimman osan elämää, jolloin niillä on myös laajakantainen vaikutus näiden perustarpeiden tuottamiseen. Kaikki tietävät miten tunteet voivat vaikuttaa syömiseen, rakastuessa ihminen ei enää koe tarvetta syödä vaan rakkaus toimii sielunruokana, kun taas harmistuneena, masennuksissaan saattaa ahmia kasapäin ruokaa, tulematta koskaan kylläiseksi. Sressaantunut ihminen ei saa levättyä, vaikka juuri stressaantunut ihminen tarvitsisi hetken rentoutukselle, hengittämistä syvään ja antamalla stressitason laskea pelkän hengityksen voimalla. On äärimmäisen tärkeää oppia tietämään miten toimia omien voimakkaiden tunnetilojen kanssa. Tunnistaa missä nuo tunteet tuntee ja oppia tietoisesti rauhoittamaan erityisesti negatiiviset tunnetilat takaisin normaaliin tunnekokemukseen. Tunteet viestittävät meille monia asioita ja on meidän omasta itsestämme kiinni opimmeko kuuntelemaan ja säätelemään niitä läpi elämämme.

Meditaatiot, rentoutuminen ja hypnoosi ovat loistavia tapoja tulla yhteyksiin omien tunteiden kanssa ja niiden avulla voidaan löytää myös ratkaisuja moniin kysymyksiin, joita ihmisellä elämässä saattaa olla ja joihin ei omin päin löydy ratkaisua. Oman kehon ja mielen yhteys rentoutumisen avulla saa aikaan huomioita, joita alitajunta on saattanut pitää sisällään jo pitkiäkin aikoja. Pohdintoja omien arvojen, käyttäytymismallien ja tulevaisuuden unelmien välillä voi avata aivan uusia polkuja, joita lähtee tutkimaan tulevaisuudessa.

Viikonlopun irtiotot oman mielen sisään, voivat olla juuri näitä avaavia huomioita, jotka näyttävät sinulle uusia väyliä unelmiesi tueksi. Nämä retriitit ovat loistava tilaisuus oppia itsestään uusia asioita ja löytää uusia tapoja nähdä ympärillä olevaa arkea. Määritellä omaa elämää uuteen suuntaan. Olen löytänyt oman suuren unelmani ja se on retriittien järjestäminen juurikin näiden uusien väylien avaamiseksi. Järjestän retriittejä ympäri Suomea hieman eri painotuksin, mutta tärkeintä on etsiä yhteyttä omaan sisäiseen minään, omaan seksuaalisuuteen, omiin unelmiin ja erityisesti siihen, että ihminen kykenee jättämään taakseen edes osaa painolastistaan, jota kantaa edelleen mukanaan elämänpolultaan. Erityisesti odotan ensi kesän ja syksyn 2022 retriittejä Levillä, jolloin järjestän Rakkaudella nainen Voimavaellus retriitit Levillä Loma Paksun tilalla. Retriittiin kuuluu vaelluksia tunturiin, joogaa, meditaatio/syvärentoutushetkiä sekä yömeditaation. Lisäksi järjestän viikonlopun retriittejä pitkin vuotta muuallapäinkin Suomea, kuten Lapualla lokakuussa 2021.

Luo itsellesi mahdollisuus etsiä se mitä haluat toteuttaa ja näin löydät omat unelmasi sekä motivaation tekemiseen. Keskittyminen omiin toiveisiin ja unelmiin on positiivisen huomion kiinnittämistä itseensä ja siitä tulee hyvä olo. On positiivista huomion kiinnittämistä itseen, kun löytää aikaa rentoutumiseen ja mielekkään tekemisen mahduttamiseen omaan elämään.

Rakkaudella,

Maria Haanpää

Seksuaaliterapeutti, Hypnoterapeutti SHL 0400971319