Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Opiskelen ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja otan vastaan harjoitusasiakkaita koko opiskeluni ajan lokakuusta 2022 lähtien. Seksuaalisuuteen liittyvät ratkaisut tehdään kuitenkin varsinaisessa seksuaaliterapiassa, mutta mikäli problematiikkaa on monella eri elämän osa-alueella, voidaan seksuaalisuudenkin osat sisällyttää harjoittelukertoihin. Lyhytterapiaan voit tulla Seinäjoen Piirille tai vastaavasti etäyhteydellä mistäpäin Suomea tai vaikkapa ulkomailta käsin.

Ratkaisujen löytämistä elämään

Monet meistä kokevat ajoittaista mielen pahoinvointia, jossa oireet eivät ole niin vahvoja, että voitaisiin puhua sairaudesta. Usein tämän kaltaista pahoinvointia syntyy esimerkiksi stressaavassa elämäntilanteessa tai kuormittavassa työtilanteessa. Kaipaat ehkä ammatti-ihmisen apua tilanteen käsittelyyn tai arjen palauttamiseen mielekkääksi.

Lyhytterapia nostaa asemaansa terapiatarjonnassa juuri edellä mainittujen tilanteiden kohdalla. Lyhytterapiassa ajattelutapa on usein ratkaisukeskeinen, eli pyrimme yhdessä löytämään parhaan mahdollisen tavan selviytyä, sinun voimavarasi huomioiden. Terapian tavoite on vahvistaa selviytymistaitoja ja terapia keskittyy tulevaisuuteen, menneisyyttä väheksymättä. Jokainen asiakas on ainutlaatuinen ja siksi ratkaisutkin ovat aina ainutlaatuisia asiakkaan tilanteen ja toimintatavat huomioon ottaen.

Terapiaa kaipaavat ongelmat elämässä ovat usein lannistavia ja ihmiselle syntyy tunne, että hän ei pysty ratkaisemaan ongelmiaan. Hän saattaa ajatella olevansa jollakin tavalla heikompi tai viallinen verrattuna toisiin ihmisiin. Toive muutoksesta ja ongelmien ratkaisusta lähtee kuitenkin ihmisestä itsestään. Lyhytterapiassa pyritään saamaan selville, miten asiakas itse mieltää ongelmansa tai mitä keinoja hän uskoo tilanteen ratkaisemiseksi tarvittavan. Tärkeintä on asiakkaan muutostoiveiden mukainen työskentely sekä toiveikkuuden vahvistaminen. Viimeksi mainittu lisää asiakkaan kykyä löytää uusia keinoja ja toimintatapoja ongelmiensa ratkaisemiseksi. Eteneminen tapahtuu pienin askelin, asiakasta tukien ja huomioiden jokainen myönteinen poikkeus aikaisempaan toimintatapaan nähden.

Tietoa lyhytterapiasta

Terapian ei tarvitse aina olla pitkäkestoista. Lyhytterapia on mielenterveyden tukihoitoa, joka on helposti ja nopeasti saavutettavaa keskusteluapua äkilliseen ongelmaan tai ongelmiin. Lyhytterapialla yleensä tarkoitetaan terapiaa, jossa on selvä rakenne ja määrätty tapa työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii erinomaisesti esimerkiksi erilaisiin elämän kriisitilanteisiin ja muihin elämän solmukohtiin.

 • Ihmissuhdeongelmat
 • Parisuhdeongelmat
 • Erosta selviäminen
 • Stressitilat
 • Tunteiden tunnistaminen ja säätely
 • Mielen hallinta ja tietoinen läsnäolo
 • Uupuminen ja masennusoireet
 • Uniongelmat
 • Vanhemmuuteen liittyvät haasteet
 • Syömishäiriöt

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei ole ennalta määrättyä määriä käyntikerroille, vaan käyntien määrä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tilanteen mukaan . Ratkaisukeskeisessä terapiassa jo yksikin kerta voi tuoda asiakkaalle apua. Yleensä terapia kestää kuitenkin 5-20 käyntikerran verran.

Ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa antaa Siriavaltuutettu ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti tai opintojaan suorittava henkilö. Opiskelen siis Siria valtuutetuksi ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja valmistun 2024 kahden vuoden koulutuksesta, joka tulee monipuolistamaan seksuaaliterapeutin tutkintoani.

Hinnoittelu

Hinnoittelu koko harjoitteluni ajan on -50% Väestöliiton terapiapalvelujen normaalista lyhytterapiahinnasta. Koska lyhytterapia koostuu noin 10-20 kerran käynneistä pitää pakettihinnoittelu sisällään aina 10 kertakäyntiä. Maksu voidaan sopia kertaluontoisena tai jokainen kerta erikseen. Maksu hoituu kätevästi Ukko.fi laskutuksen kautta.

Hinnasto ratkaisukeskeinen lyhytterapia

 • Yksilöaika 60min 132€ (Nyt 66€)
 • Pari/perheaika 90min 186€ (Nyt 93€)
 • Kerralla maksettuna 10 kerran yksilökäyntimaksu on 650€
 • Kerralla maksettuna 10 kerran pari/perhekäyntimaksu on 900€