Toivonkide

“Jos aina teet , kuten aina olet tehnyt ja aina saat sen mitä saat. Jos se mitä teet ei toimi, tee sitten jotain muuta."

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Photo by Andrea Piacquadio on <a href="https://www.pexels.com/fi-fi/kuva/taide-graffiti-seina-teknologia-3758105/" rel="nofollow">Pexels.com</a>

Olen Maria Haanpää seksuaaliterapeutti ja opiskelen ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi kaksivuotisessa Siria sertifioitussa lyhytterapeuttikoulutuksessa,, joka tulee monipuolistamaan seksuaaliterapeutin tutkintoani. Otan nyt vastaan harjoitusasiakkaita koko opiskeluni ajan lokakuusta 2022 lähtien. Seksuaalisuuteen liittyvät ratkaisut tehdään kuitenkin varsinaisessa seksuaaliterapiassa, mutta mikäli problematiikkaa on monella eri elämän osa-alueella, voidaan seksuaalisuudenkin osat sisällyttää harjoittelukertoihin.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on voimavarakeskeistä, vahvuuksiin keskittyvää terapiaa. Lyhytterapialla tarkoitetaan 1-25 kerran tavoitteellista keskusteluprosessia, jossa keskiössä ovat asiakkaan esille ottamat teemat ja tavoitteet. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen psykososiaalista tukea, soveltuen lievempien psyykkistä hyvinvointia kuormittavien asioiden työstämiseen. Lyhytterapiaan voit tulla Seinäjoen Piirille tai vastaavasti etäyhteydellä mistäpäin Suomea tai vaikkapa ulkomailta käsin.

Ratkaisujen löytämistä elämään

Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

Monet meistä kokevat ajoittaista mielen pahoinvointia, jossa oireet eivät ole niin vahvoja, että voitaisiin puhua sairaudesta. Usein tämän kaltaista pahoinvointia syntyy esimerkiksi stressaavassa elämäntilanteessa tai kuormittavassa työtilanteessa. Kaipaat ehkä ammatti-ihmisen apua tilanteen käsittelyyn tai arjen palauttamiseen mielekkääksi. Ratkaisukeskeisyydessä pureudutaan juuri sopivien ratkaisujen löytämiseen elämässä, jokaiselle itselleen sopivina toimina ja määrinä.

Lyhytterapia nostaa asemaansa terapiatarjonnassa juuri edellä mainittujen tilanteiden kohdalla. Lyhytterapiassa ajattelutapa on usein ratkaisukeskeinen, eli pyrimme yhdessä löytämään parhaan mahdollisen tavan selviytyä, sinun voimavarasi huomioiden. Terapian tavoite on vahvistaa selviytymistaitoja ja terapia keskittyy tulevaisuuteen, menneisyyttä väheksymättä. Jokainen asiakas on ainutlaatuinen ja siksi ratkaisutkin ovat aina ainutlaatuisia asiakkaan tilanteen ja toimintatavat huomioon ottaen.

Terapiaa kaipaavat ongelmat elämässä ovat usein lannistavia ja ihmiselle syntyy tunne, että hän ei pysty ratkaisemaan ongelmiaan. Hän saattaa ajatella olevansa jollakin tavalla heikompi tai viallinen verrattuna toisiin ihmisiin. Toive muutoksesta ja ongelmien ratkaisusta lähtee kuitenkin ihmisestä itsestään. Lyhytterapiassa pyritään saamaan selville, miten asiakas itse mieltää ongelmansa tai mitä keinoja hän uskoo tilanteen ratkaisemiseksi tarvittavan. Tärkeintä on asiakkaan muutostoiveiden mukainen työskentely sekä toiveikkuuden vahvistaminen. Toiveikkuus paremmasta lisää asiakkaan kykyä löytää uusia keinoja ja toimintatapoja ongelmiensa ratkaisemiseksi. Eteneminen tapahtuu pienin askelin, asiakasta tukien ja huomioiden jokainen myönteinen poikkeus aikaisempaan toimintatapaan nähden. Tärkeintä on siis löytää oivalluksia oman elämän muutokselle ja ne muutokset usein löytyvät itsestä, terapeutti auttaa omalta osaltaan kaivamaan nuo oivallukset esiin, jotta ne pääsevät sitten toteutumaan.

Tietoa lyhytterapiasta

Terapian ei tarvitse aina olla pitkäkestoista. Lyhytterapia on mielenterveyden tukihoitoa, joka on helposti ja nopeasti saavutettavaa keskusteluapua äkilliseen ongelmaan tai ongelmiin. Lyhytterapialla yleensä tarkoitetaan terapiaa, jossa on selvä rakenne ja määrätty tapa työskennellä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii erinomaisesti esimerkiksi erilaisiin elämän kriisitilanteisiin ja muihin elämän solmukohtiin.

 • Ihmissuhdeongelmat
 • Parisuhdeongelmat
 • Erosta selviäminen
 • Stressitilat
 • Tunteiden tunnistaminen ja säätely
 • Mielen hallinta ja tietoinen läsnäolo
 • Uupuminen ja masennusoireet
 • Uniongelmat
 • Vanhemmuuteen liittyvät haasteet
 • Syömishäiriöt

Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei ole ennalta määrättyä määriä käyntikerroille, vaan käyntien määrä sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa asiakkaan tilanteen mukaan . Ratkaisukeskeisessä terapiassa jo yksikin kerta voi tuoda asiakkaalle apua. Yleensä terapia kestää kuitenkin 5-25 käyntikerran verran.

Hinnoittelu

Hinnoittelu koko harjoitteluni ajan on -50% Väestöliiton terapiapalvelujen normaalista lyhytterapiahinnasta. Koska lyhytterapia koostuu noin 10-20 kerran käynneistä pitää pakettihinnoittelu sisällään aina 10 kertakäyntiä. Maksu voidaan sopia kertaluontoisena tai jokainen kerta erikseen. Maksu hoituu kätevästi Ukko.fi laskutuksen kautta. Vuoden 2023 loppuun saakka hinnoittelu 69€/45min, mikäli ei toisin ole sovittu.

Hinnasto ratkaisukeskeinen lyhytterapia

 • Yksilöaika 60min 132€ (2023/79€)
 • Pari/perheaika 90min 186€ ( 2023/93€)
 • Kerralla maksettuna 10 kerran yksilökäyntimaksu on 600€
 • Kerralla maksettuna 10 kerran pari/perhekäyntimaksu on 890€
Photo by Pixabay on Pexels.com

Ota yhteyttä ja katsotaan, olisiko sinulle hyötyä ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta. Varaa aikasi ilmaiseen konsultaatioon joko puhelimitse tai paikanpäällä toimitettuna. Konsultaatio helpottaa asiaan perehtymistä sekä saat selkeämmän kuvan mitä terapia pitää sisällään ja sopiiko henkilökemiat yhteen terapeutin kanssa. Myös lyhytterapiassa on tärkeää, että terapeutti tuntuu sopivalta, sillä keskustelu ja oivallusten löytäminen helpottuu, kun terapeutin kanssa on sopiva yhteys.

Toivonkide instaan pääset tästä
%d bloggaajaa tykkää tästä: