Suomalainen eroseminaari

Photo by Anastasia Shuraeva on Pexels.com

Haluatko mukaan Suomalaiseen eroseminaariryhmään®?

Etelä-Pohjanmaan seuraava Suomalainen eroseminaari alkaa 22.09.2022 Lapualla.

Lisätietoja: toivonkide@gmail.com tai 0400971319

Oletko miettinyt eron jälkeisen elämän uudelleenrakentumista? Jauhatko paikallaan eronjälkeisessä jumissa ja katkeruus kaivertaa? Tunnetko syvää vihaa ja pettymystä eikä eronjälkeinen ahdistuneisuus laannu millään? Vai oletko kenties ajautunut satunnaisten suhteiden syövereihin vain näyttääksesi pärjäämisesi tai kostaaksesi entiselle kumppanillesi? Tuntuuko, että jokainen suhteesi päättyy samoihin kaavoihin, etkä oikein ymmärrä miksi? Kaikki nämä kohdat voivat kuulua omaan erokäyttäytymiseesi, mutta jossain vaiheessa niistäkin on päästävä yli.

Vaikka et ollut ajatellut suhteesi päättyvän, on niin kuitenkin käynyt, mutta se ei ole maailmanloppu. Jokainen on jossain elämänsä vaiheessa joutunut luopumaan jostain elämässään ja toiset selviytyvät paremmin kuin toiset. Mikäli sinun eroprosessisi on vaikeuttanut elämääsi voi olla aika hakea apua eroseminaarista. Vaikka ero on saattanut tulla puskista, on siitä ylitsepääseminen mahdollista. Eron jälkeisessä tunnekäsittelyssä saa mennä aikaa ja muutenkin monet asiat ja tapahtumat saavat selityksensä vasta ajan kanssa, kun prosessi on jo edennyt hieman ja etäisyyttä eroon on saatu aikaan.

Jokainen ero on omanlaisensa, eikä niitä voida vertailla keskenään pituuden tai muidenkaan asioiden puitteissa. Joillekin syvä kohtaaminen voi olla yhtä voimakas, kuin ero vuosikymmenten jälkeen. Kun puhutaan tunnekokemuksesta on jokainen itse oman tunnekokemuksensa asiantuntija ja hän itse tietää miten lujasti häntä sattuu.

Ero on kuitenkin mahdollisuus uuteen eheämpään elämään. Se on myös mahdollisuus tutkia omaa sisintä ja oman elämän palasten uudelleensovittamista eheäksi kokonaisesksi ihmiseksi, joka tuntee omat tarpeensa, nautintonsa ja uskaltaa avoimesti sanoa ne ääneen. Eroseminaarissa pala palalta opit itsestäsi enemmän ja annat mahdollisuuden itsellesi eheytyä juuri sellaiseksi ihmiseksi, joka haluat olla.

Ryhmässä käydään läpi eroon johtavat mekanismit, parisuhteiden rakenteet, käsitellään eroon liittyvää vihaa, surua, pelkoja sekä yksinäisyyttä. Samalla rakennetaan hyvää pohjaa tulevalle eheämmälle elämälle. Kyseessä on opetuksellinen menetelmä; työmalli, joka perustuu osallistujan omaan aktiivisuuteen. Iltojen aikana eroprosessia puretaan niin keskustelujen, luentojen, pienryhmätyöskentelyn sekä monien toiminnallisten harjoitusten avulla.

Jokaisessa eroryhmässä edetään Suomalaisen eroseminaari®:n ohjelman mukaan. Iltojen teemat (11 tapaamista, 3h kerrallaan = 4 oppituntia), rakenne ja järjestys sisältöineen noudattaa sovittua opetuksellista mallia, eikä se muutu ohjaajan taholta.

Tapaamiskertojen aihealueet
 1. Tee erosta oppimiskokemus
 2. Miksi erosimme
 3. Vapaudu eron vihasta
 4. Surun pitkä tie
 5. Olet tärkeä ja ainutlaatuinen
 6. Kuka elämääsi ohjaa?
 7. Avoimuus ja toimiva parisuhde
 8. Yksinäisyys ja suhteet
 9. Rakkaus ja uusi elämä
 10. Seksi ja seksuaalisuus
 11. Kuinka auttaa lapsia eron jälkeen (myös lapsettomuus huomioitu)

Oppikirjoina käytetään aiemmin mainittua Bruce Fisherin kirjaa tai Marianna Stolbowin kirjaa Erosta eteenpäin. Oppikirja on välttämätön kurssikirjana ja sen hankkiminen on hyvä tehdä ennen seminaarin alkua kirjakaupasta tai osoitteesta http://www.suomalaineneroseminaari.fi tai kirjastoista.

Toimintatavat ryhmässä

Ryhmän työtapoja ovat keskustelut pienryhmissä ja koko ryhmän kesken, eroseminaarin ohjaajan luennot sekä toiminnalliset menetelmät. Eroseminaarin ohjaaja pitää huolta, että jokainen ryhmäläinen saa tilaisuuden puhua ryhmässä halutessaan. Kenenkään tarinaa ei arvoteta eikä arvostella, vaan lempeällä hyväksyvällä tavalla kukin saa jakaa omaan tarinaansa. Kukin osallistuja voi kertoa ryhmässä vain sen, minkä haluaa ryhmälleen jakaa.

Eroseminaarin ohjaaja opastaa henkilökohtaisesti jokaiselle tarvittavan avun tai muun lisäkoulutuksen piiriin. Myös lisätuesta voidaan keskustella seminaarin edetessä sen mukaisesti, mikä olemassaoleva tilanne on. Jokainen kurssilainen voi olla avoimesti yhteydessä ohjaajaan.

Maksut ja ilmoittautuminen

Ryhmään otetaan maksimissaan 12hlö, joten varaa paikkasi heti. Kokoonnumme ryhmätilassa kerran viikossa 11 kertaa 3h kerralla. Eroseminaarin hinta on normaalisti 580€, jonka voi maksaa myös 2-3 osassa. Hinta 2:ssa erässä 600€ ja 3:ssa erässä 610€. Hintatiedot eivät koske Kansalaisopiston kursseja, kurssitiedot löytyvät Kansalaisopiston kursseille Kansalaisopiston omilta nettisivuilta ja kurssikirjeestä.

Voit ilmoittautua mukaan sähköpostitse toivonkide@gmail.com tai 0400971319 Kansalaisopiston ryhmiin kansalaisopiston ilmoittautumisen kautta.

Ryhmään osallistumisen voi perua 14 vrk ennen ryhmän ensimmäistä kokoontumista soittamalla numeroon 0400971319 tai sähköpostitse toivonkide@gmail.com. Jos peruutusilmoitus tulee tämän jälkeen, asiakas on velvollinen maksamaan ryhmän osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Vertaisryhmä omaan kulttuuriimme kehitettynä

Suomalainen eroseminaari ® on vertaisryhmä, jossa käsitellään eroon liittyviä kysymyksiä, tunteita ja tapahtumia koulutetun ohjaajan johdolla. Se pohjautuu amerikkalaisen psykologin Bruce Fisherin luomaan menetelmään, jota on kehitetty Suomessa psykologi Kari Kiianmaan ja parisuhdekouluttaja Marianna Stolbowin toimesta sopivaksi suomalaiseen erotilanteeseen. Se on koulutetun vetäjän ohjaama vertaisryhmä, jossa käsitellään eroon liittyviä kysymyksiä, tunteita ja tapahtumia. Menetelmä perustuu oppimiseen ja on siten eräänlainen koulutusprosessi eronneille.

FDAS-testi

Lisäksi seminaarin alussa ja lopussa kukin tekee eroon sopeutumista mittaavan FDAS -testin osoitteessa http://suomalaineneroseminaari.fi/testi Fisherin eroon sopeutumista mittaava testi: Oletko käsitellyt jo eroon liittyvän surun ja vihan vai eikö irrottautuminen vanhasta suhteesta muuten vain onnistu? Kummitteleeko erosi uusissa parisuhteissa? Fisher on kehittänyt FDAS-testin (Fisher Divorce Adjustment Scale), jotta voit mitata tämänhetkisen tilanteesi eli sen, miten olet sopeutunut eroosi. Testi on tieteellisesti kehitetty ja on osa Bruce Fisherin tohtorin väitöskirjaa. Itse asiassa se on ainoa testi maailmassa, jolla voidaan mitata sopeutumista eroon. Pistemäärä muodostuu eri väittämiin antamistasi vastauksista. Luottamuksellisuu: Testitulokset ja henkilötiedot ovat täysin luottamuksellisia, eikä niitä anneta kenenkään ulkopuolisen käyttöön edes tutkimustarkoituksessa. Mitä testissä mitataan?

Testi koostuu kuudesta osa-alueesta, jotka on tieteellisen tutkimusprosessin avulla valittu kuvaamaan henkilön sopeutumista erotilanteeseen. Kokonaispistemäärä on tärkein mittari, joten siihen on kiinnitettävä eniten huomiota. Yleensä sopeutumista mittaava käyrä on heti eron jälkeen alhaalla, mutta alkaa vähitellen nousta. Ryhmään osallistuminen nopeuttaa sopeutumista oleellisesti. Jos jotkut testin osa-alueet ovat alhaalla, on sinun ehkä työstettävä juuri noita alueita. Testin hinta on à 10 euroa. Mikäli haluat uusia testin vaikkapa muutaman kuukauden päästä, voit ostaa uusia suorituskertoja samalle tunnukselle. Näet kaikkien suorituskertojen tulokset samalla sivulla ja pääset vertailemaan edistymistäsi. Muista tallentaa henkilökohtainen koodisi. Näin voit palata vanhoihin tietoihisi tarvittaessa uudelleen ja myös tulostaa testituloksen.

Menetelmä on Patentti ja rekisterihallituksen suojaama. Koulutuksen saaneet ohjaajat voi tarkistaa LiberaMente Oy:lta. (mstolbow@liberamente.fi) Ohjaajan ja osallistujien vastuu: Ohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus ja hän on toiminnassaan ensisijaisesti vastuussa niille ihmisille, joiden kanssa hän eroryhmässä työskentelee. Ohjaaja on myös sitoutunut noudattamaan Suomalaisen eroseminaari ®:n rakennetta. Myös eroryhmäläiset sitoutuvat aloittaessaan ryhmässä vaitiolovelvollisuuteen. Vaitiolovelvollisuus koskee niin muiden ryhmäläisten henkilöllisyyttä, kuin heidän jakamia asioita. Osanottajat allekirjoittavat vaitiolovelvollisuudesta luottamussopimuksen ryhmän aloittaessa.